Author Details

Balcerzak, Michał, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

  • Vol 2, No 3 (2013) - Case comments
    The responsibility of State-Parties to the ECHR for the conduct of foreign agents – building on the ‘Soering doctrine’ or a general regime of international state responsibility? El-Masri v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, app. no. 39630/09, ECtHR judgment of 13.12.2012
    Details  PDF
  • Vol 6, No 2 (2017) - Reviews
    Grażyna Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państwa (Enforced Disappearences in Europe. The Shaping of International Standards of Preventing and Enforcing State Responsibility) / Przemysław Domagała, Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska. (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. A Polish Perspective)
    Abstract  PDF