[1]
Jędrzejewski , S. 2022. Wojciech Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty , Wydawnictwo KUL, Studia Biblica Lublinensia XIX, Lublin 2019, ss. 381, ISBN: 978-83-8061-678-3 . Seminare. Poszukiwania naukowe. 41, 2 (paź. 2022), 164–167.