(1)
Jędrzejewski , S. Wojciech Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty – Egzegeza – Konteksty , Wydawnictwo KUL, Studia Biblica Lublinensia XIX, Lublin 2019, Ss. 381, ISBN: 978-83-8061-678-3. Seminare 2022, 41, 164-167.