(1)
Niegowski , K. Działalność Kulturalna Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego I Międzyreligijnego UKSW W Roku 2017. Seminare 2022, 39, 231-234.