(1)
Brylla , D. Rozważania O Apofatycznej Kategorii „negacja negacji”. Seminare 2022, 38, 65-76.