(1)
Parszywka, A. Nowa Ewangelizacja W kontekście Wybranych Zagadnień współczesnej Kultury I Komunikacji. Seminare 2022, 43, 75-86.