(1)
Dacka, M.; Mazur, N.; Kulik, A. Nasilenie objawów Depresji a Kryzys ćwierci życia U młodych dorosłych. Seminare 2023, 44, 119-134.