(1)
Adamczyk, T.; Klementowicz, M. Homilia W Opinii młodzieży. Problem symetryczności Wypowiedzi W Analizie Socjologicznej I Tekstologicznej. Seminare 2023.