(1)
Boguszewski, R.; Mariański, J. Głęboko Religijni młodzi Polacy W Procesie Transformacji. Seminare 2023, 44, 35-58.