Nowiński , J. (2022). „W klasztorze wieść życie pielgrzyma” – interpretacja architektury i wnętrza kościoła św. Richariusza w Centuli (St. Riquier) w czasach Angilberta (799-814) w kontekście liturgii stacyjnej i kultu relikwii . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 42(2), 143–157. https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.12