Jędrzejewski , S. (2022). Wojciech Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty , Wydawnictwo KUL, Studia Biblica Lublinensia XIX, Lublin 2019, ss. 381, ISBN: 978-83-8061-678-3 . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 41(2), 164–167. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/article/view/10233