Zarzycki , S. (2022). Ku syntezie wiary i aktywności doczesnej wiernych świeckich . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 40(3), 35–46. https://doi.org/10.21852/sem.2019.3.03