Niegowski , K. (2022). Działalność kulturalna Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW w roku 2017 . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 39(3), 231–234. https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.21