Kraner, D. (2023). Konflikt jako wyzwanie dla rozwoju osobistego w grupie edukacyjnej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1), 69–81. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.07