Parszywka, A. (2022). Nowa ewangelizacja w kontekście wybranych zagadnień współczesnej kultury i komunikacji. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 75–86. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.05