Dacka, M., Mazur, N., & Kulik, A. (2023). Nasilenie objawów depresji a kryzys ćwierci życia u młodych dorosłych. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1), 119–134. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.08