Adamczyk, T., & Klementowicz, M. (2023). Homilia w opinii młodzieży. Problem symetryczności wypowiedzi w analizie socjologicznej i tekstologicznej . Seminare. Poszukiwania Naukowe. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.07