Boguszewski, R., & Mariański, J. (2023). Głęboko religijni młodzi Polacy w procesie transformacji. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1), 35–58. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.09