Łuczyński, A. (2023). Myśl i działalność wychowawcza ks. Alfonso Marii Fusco na rzecz dzieci zaniedbanych społecznie. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(2), 135–150. https://doi.org/10.21852/sem.2023.17