JĘDRZEJEWSKI , S. Wojciech Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty , Wydawnictwo KUL, Studia Biblica Lublinensia XIX, Lublin 2019, ss. 381, ISBN: 978-83-8061-678-3. . Seminare. Poszukiwania naukowe, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 164–167, 2022. Disponível em: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/article/view/10233. Acesso em: 25 maj. 2024.