Nowiński , Janusz. 2022. „«W Klasztorze wieść życie pielgrzyma» – Interpretacja Architektury I wnętrza kościoła św. Richariusza W Centuli (St. Riquier) W Czasach Angilberta (799-814) W kontekście Liturgii Stacyjnej I Kultu Relikwii”. Seminare. Poszukiwania Naukowe 42 (2):143-57. https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.12.