Sławecki , Michał. 2022. „Działalność Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti O Charakterze międzynarodowym W Latach 2007-2017”. Seminare. Poszukiwania Naukowe 39 (3):197-209. https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.15.