Niegowski , Krzysztof. 2022. „Działalność Kulturalna Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego I Międzyreligijnego UKSW W Roku 2017”. Seminare. Poszukiwania Naukowe 39 (3):231-34. https://doi.org/10.21852/sem.2018.3.21.