Parszywka, Adam. 2022. „Nowa Ewangelizacja W kontekście Wybranych Zagadnień współczesnej Kultury I Komunikacji”. Seminare. Poszukiwania Naukowe 43 (3):75-86. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.05.