Dacka, Monika, Natalia Mazur, i Agnieszka Kulik. 2023. „Nasilenie objawów Depresji a Kryzys ćwierci życia U młodych dorosłych”. Seminare. Poszukiwania Naukowe 44 (1):119-34. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.08.