Nowiński , J. (2022) „«W klasztorze wieść życie pielgrzyma» – interpretacja architektury i wnętrza kościoła św. Richariusza w Centuli (St. Riquier) w czasach Angilberta (799-814) w kontekście liturgii stacyjnej i kultu relikwii ”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 42(2), s. 143–157. doi: 10.21852/sem.2021.2.12.