Jędrzejewski , S. (2022) „Wojciech Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty , Wydawnictwo KUL, Studia Biblica Lublinensia XIX, Lublin 2019, ss. 381, ISBN: 978-83-8061-678-3. ”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 41(2), s. 164–167. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/article/view/10233 (Udostępniono: 25 maj 2024).