Moskałyk , J. (2022) „W świetle tomosu ”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 40(3), s. 11–19. doi: 10.21852/sem.2019.3.01.