Zarzycki , S. (2022) „Ku syntezie wiary i aktywności doczesnej wiernych świeckich ”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 40(3), s. 35–46. doi: 10.21852/sem.2019.3.03.