Niegowski , K. (2022) „Działalność kulturalna Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW w roku 2017 ”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 39(3), s. 231–234. doi: 10.21852/sem.2018.3.21.