Parszywka, A. (2022) „Nowa ewangelizacja w kontekście wybranych zagadnień współczesnej kultury i komunikacji”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 43(3), s. 75–86. doi: 10.21852/sem.2022.3.05.