Adamczyk, T. i Klementowicz, M. (2023) „Homilia w opinii młodzieży. Problem symetryczności wypowiedzi w analizie socjologicznej i tekstologicznej ”, Seminare. Poszukiwania naukowe. doi: 10.21852/sem.2022.4.07.