Łuczyński, A. (2023) „Myśl i działalność wychowawcza ks. Alfonso Marii Fusco na rzecz dzieci zaniedbanych społecznie”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 44(2), s. 135–150. doi: 10.21852/sem.2023.17.