[1]
S. Zarzycki, „Ku syntezie wiary i aktywności doczesnej wiernych świeckich ”, Seminare, t. 40, nr 3, s. 35–46, paź. 2022.