[1]
K. Niegowski, „Działalność kulturalna Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW w roku 2017 ”, Seminare, t. 39, nr 3, s. 231–234, paź. 2022.