Nowiński , J. „«W Klasztorze wieść życie pielgrzyma» – Interpretacja Architektury I wnętrza kościoła św. Richariusza W Centuli (St. Riquier) W Czasach Angilberta (799-814) W kontekście Liturgii Stacyjnej I Kultu Relikwii”. Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 42, nr 2, wrzesień 2022, s. 143-57, doi:10.21852/sem.2021.2.12.