Jędrzejewski , S. „ ISBN: 978-83-8061-678-3”. Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 41, nr 2, październik 2022, s. 164-7, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/article/view/10233.