Niegowski , K. „Działalność Kulturalna Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego I Międzyreligijnego UKSW W Roku 2017”. Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 39, nr 3, październik 2022, s. 231-4, doi:10.21852/sem.2018.3.21.