Brylla , D. „Rozważania O Apofatycznej Kategorii «negacja negacji»”. Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 38, nr 1, listopad 2022, s. 65-76, doi:10.21852/sem.2017.1.05.