Dacka, M., N. Mazur, i A. Kulik. „Nasilenie objawów Depresji a Kryzys ćwierci życia U młodych dorosłych”. Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 44, nr 1, czerwiec 2023, s. 119-34, doi:10.21852/sem.2023.1.08.