Łepko , Z. „W Sprawie Polityki Dla zrównoważonego Rozwoju”. Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 29, styczeń 2023, s. 75-89, doi:10.21852/sem.2011.29.06.