Boguszewski, R., i J. Mariański. „Głęboko Religijni młodzi Polacy W Procesie Transformacji”. Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 44, nr 1, czerwiec 2023, s. 35-58, doi:10.21852/sem.2023.1.09.