Kozieł, P. (2018). Stefan IV Młody- nieznana karta z dziejów relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku. Saeculum Christianum, 24, 106-118. https://doi.org/10.21697/sc.2017.24.12