Czyż, A. S. (2018). Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych - nierozpoznane źródło z 1638 roku. Saeculum Christianum, 24, 162-169. https://doi.org/10.21697/sc.2017.24.16