Lewandowska, A. (2018). Zjawiska niecodzienne, klęski elementarne i przemarsze wojsk w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. i ich wpływ na funkcjonowanie klasztoru benedyktynek w Poznaniu w świetle Kronik Benedyktynek Poznańskich. Saeculum Christianum, 24, 184-197. https://doi.org/10.21697/sc.2017.24.18