Grajewski, C. (2018). „Romeo i Julia” Piotra Czajkowskiego. W 400-lecie śmierci Wiliama Szekspira. Saeculum Christianum, 24, 228-236. https://doi.org/10.21697/sc.2017.24.21