Wysocki, W. J. (2018). Czy byliƛmy w wojnie z Sowietami?!. Saeculum Christianum, 24, 247-255. https://doi.org/10.21697/sc.2017.24.23