KOZIEŁ, P. Stefan IV Młody- nieznana karta z dziejów relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku. Saeculum Christianum, v. 24, p. 106-118, 10 wrz. 2018.