CZYŻ, A. S. Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych - nierozpoznane źródło z 1638 roku. Saeculum Christianum, v. 24, p. 162-169, 10 wrz. 2018.