LEWANDOWSKA, A. Zjawiska niecodzienne, klęski elementarne i przemarsze wojsk w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. i ich wpływ na funkcjonowanie klasztoru benedyktynek w Poznaniu w świetle Kronik Benedyktynek Poznańskich. Saeculum Christianum, v. 24, p. 184-197, 10 wrz. 2018.